0 Kč

Go to ENG sites

Náhradní plnění

Svým obchodním partnerům realizujeme dodávky zboží a služeb v rámci náhradního plnění.

Co Vám můžeme nabídnout?

V režimu náhradního plnění nabízíme realizace v oblasti marketingových a obchodních služeb, administračních a archivačních služeb, služeb zákaznického centra a v neposlední řadě, také dodávkami širokého sortimentu zboží našich obchodních partnerů.

Co je náhradní plnění?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se zákon č. 435 provádí, ukládá v § 81 odst. 1 zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci, včetně státních institucí a rozpočtových organizací, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením – OZP (dříve ZPS ) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, povinný podíl činí 4%. 

Každá organizace, které tato povinnost vzniká, má možnost splnit tuto povinnost odebíráním výrobků a služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců OZP (nebo od chráněných dílen). Hodnota odběrů je stanovena sedminásobkem průměrné měsíční mzdy zjištěné za 1. - 3. čtvrtletí sledovaného roku násobeného povinným podílem zaměstnanců OZP v dané organizaci - jedná se o tzv. náhradní plnění.

Pokud organizace nezaměstnává na každých 25 zaměstnanců osobu se zdravotním postižením, pak platí daň ve výši 61.555,- Kč za každou takovou osobu, kterou měla zaměstnat. Místo této daně může nakoupit zboží a služby za 172.354,- Kč od vybraných dodavatelů, kteří náhradní plnění poskytují. Nakoupí-li zaměstnavatel zboží nebo služby jako náhradní plnění, může tak ušetřit až 35% povinných odvodů.

Přesnou výši Vaši úspory Vám rádi pomůžeme vyčíslit, v případě zájmu Vás bude náš obchodní zástupce kontaktovat.

DO KATALOGU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ VSTUPTE ZDE

Jak s námi ušetříte konkrétně - příklad 1:

Výrobní firma zaměstnává 240 zaměstnanců, žádný její zaměstnanec není osoba se zdravotním postižením (OZP). Povinnost této firmy je, v kontextu zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 518/2004 Sb., zaměstnat 9,6 OZP. Pokud firma není schopna, nebo nemůže zaměstnat OZP, je povinna odvést do státního rozpočtu poplatek ve výši 604.296,- Kč, nebo může nakoupit zboží či služby v režimu náhradního plnění (NP) ve výši 1.692.029,- Kč.
Stávající stav ve firmě bez NP: V rámci svého rozpočtu má tato firma na zajištění IT provozu vyčleněnu částku 1.700.000,- Kč/rok. Zboží a služby nakupuje od dodavatele, který dodávky nerealizuje v rámci NP. Proto firma odvádí do státního rozpočtu navíc poplatek ve výši 604.296,- Kč. Celkem se dostáváme na částku 2.304.296,- Kč.
Firma může ušetřit následovně: Pokud nakoupí zboží nebo služby od poskytovatele NP ve výši 1.692.029,- Kč, nemusí již odvádět poplatek. Vyčerpá si svůj provozní rozpočet 1.700.000,- Kč a to je vše. Porovnáním této částky a částky bez využití NP se dostáváte na možnou úsporu až 35%.

Jak s námi ušetříte konkrétně - příklad 2:

Obchodní firma zaměstnává 75 zaměstnanců, z toho je 1 zaměstnanec OZP. Celková povinnost firmy je zaměstnat 3 OZP, nebo odvést do státního rozpočtu poplatek 125.895,- Kč, nebo nakoupit zboží či služby v režimu náhradního plnění ve výši 352.506,- Kč.
Stávající stav ve firmě bez NP: Firma nakupuje v režimu mimo NP tiskové (pronájem tiskárny, spotřební materiál, servis), datové (internetová konektivita) a DMS (dokumentový management) služby ve výši 29 tis.Kč/měsíc, tj. v celkové výši 348.000,- Kč/rok. K tomu musí odvést poplatek ve výši 125.895,- Kč, celkem tedy 473.895,- Kč.

Firma může ušetřit následovně: Firma nakoupí služby v režimu NP v celkové výši 348.000,- Kč/rok. U zbývající částky do povinného limitu se může rozhodnout, zda nakoupí další zboží v režimu NP ve výši 4.506,- Kč, nebo zda doplatí do státního rozpočtu poplatek ve výši 1.609,- Kč. Porovnáním této částky a částky bez využití NP se opět dostáváte na možnou úsporu až 35%.

DO KATALOGU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ VSTUPTE ZDE

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting