0 Kč

Go to ENG sites

PŘEDMĚTEM ANALÝZY JSOU ODPOVĚDI NA OTÁZKY:

 • Kolik tisků a kopií Vaši pracovníci produkují?
 • Je Vaše tisková technika využívána efektivně?
 • Jaká je výše Vašich nákladů na jejich provoz?
 • Jak zaměstnanci tiskovou techniku využívají?
 • Jaká je skutečná cena jedné kopie či výtisku?
 • Jak náklady na tisk snížit a přitom zlepšit efektivnost?

SOUČÁSTI TISKOVÉ ANALÝZY

 1. Analýza současného tiskového řešení klienta
 2. Analýza požadavku klienta na tiskový systém
 3. Návrh optimálního řešení
 4. Implementace navrhovaného systému

PRŮBĚH OPTIMALIZACE

 1. Seznámení s analýzou
 2. Detailní analýza
 3. Vyhodnocení současného stavu
 4. Vypracování návrhu řešení
 5. Prezentace finálního návrhu
 6. Implementace

ÚVODNÍ ROZHOVOR

Zde seznamujeme klienta s podstatou našich služeb. Po zjištění aktuálního stavu tiskového systému obě strany projednají časový harmonogram a náklady na analýzu a vypracování.

DETAILNÍ ANALÝZA

Předmětem analýzy je prozkoumání stávajícího tiskového řešení čerpající z klientových podkladů a fyzické kontroly.
Především analyzujeme:

 • měsíční tiskové náklady
 • druhy tiskových nákladů
 • vytíženost tiskové techniky

VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A KONZULTACE

Po dokončení analýzy klientovi nastíníme možnosti řešení a požadavky na jeho realizaci.
Obvyklé požadavky klienta:

 • vytvoření tiskového systému
 • předání správy tiskové a kopírovací techniky
 • předložení kompletní cenové nabídky
 • vyčíslení celkové úspory nákladů

VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Je vypracováno řešení vycházející z předchozí analýzy. Součástí návrhu je:

 • téměř přesná míra návrhem dosažených úspor
 • přehled nákladů na optimalizaci
 • návrh implementace a časového harmonogramu

PREZENTACE FINÁLNÍHO NÁVRHU

Je prezentován výsledný návrh tiskového systému a případné změny v nákladech.

IMPLEMENTACE

Po schválení klientem je systém implementován. Součástí spolupráce je i  zaškolení vybraných zaměstnanců. Implementace je organizována tak, aby pracovní výkony zaměstnanců ovlivňovala minimálně.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.